Poliisi tarkkana koulujen päätösviikonloppuna

0

Koulujen päättymisviikonloppuna poliisi on ilmoittanut valvovansa tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä. Poliisi valvoo erityisesti alkoholijuomien välitystä alaikäisille sekä alaikäisten luvatonta alkoholin nauttimista ja hallussapitoa. Valvonnassa puututaan lisäksi yleisten paikkojen häiriöihin ja humalajuomiseen.
Alkoholilain mukaan alle 18-vuotias nuori ei saa pitää hallussaan mitään alkoholijuomaa. Jos alaikäinen tavataan pullo kädessä, seurauksena on 20 euron rikesakko ja juomien menetys. Asiasta ilmoitetaan myös nuoren vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille.
Poliisi vetoaa lasten ja nuorten vanhempiin, että he asettaisivat kehittyvälle lapselle riittäviä, terveen kasvun ja kehityksen turvaavia rajoja myös koulujen päättymisviikonloppuna.
– Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia, mistä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys. Päihtyneellä lapsella tai nuorella on lisäksi alkoholin vuoksi alentunut riskinottokynnys, mikä myös lisää erilaisten ”humalavahinkojen” ja rikoksen uhriksi joutumisen vaaraa, poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta sanoo.