Fuilanrannan kauppa valtuustoon ensi viikolla

0

Paimion kaupunginhallitus päätti kahden tiukan äänestyksen kautta, että kaupunki myy Fuilanrannan kiistellyn ranta-alueen suurimman tarjouksen jättäneelle Perttu Härmälälle. Kauppahinta on vajaat 104 000 euroa. Rannasta jätettiin yhdeksän ostotarjousta, mutta korkeimman tarjouksen jättänyt sauvolainen Erno Mikkola perui tarjouksen 4.6. Lopullisesti kaupasta päättää 14.6. kokoontuva valtuusto. Hallituksessa myyntipäätös syntyi äänin 6-4.

Kokouksessa äänestettiin ensin Eeva Heurlinin (kd) esityksestä asian jättämisestä pöydälle: äänin 6-4 käsittelyä jatkettiin keskustan ja kokoomuksen edustajien enemmistöllä. Enemmistössä olivat hallituksen jäsenet Satu Nurmi, Timo Ilola, Mikko Lindberg, Pasi Pöri, puheenjohtaja Jukka Hongisto ja varajäsen Kristiina Reunanen. Vähemmistöön jäivät hallituksessa vasemmistoa ja kristillisdemokraatteja edustavat jäsenet Erkki Granö, Eeva Heurlin, Paula Hjerp ja Helena Lahti.  Käsittelyn jatkuessa Helena Lahti esitti Eeva Heurlinin kannattamana, ettei Fuilanrantaa myydä. Äänestystulos oli sama, joten kauppa etenee valtuustoon.
Fuilanranta on Paimion kaupungin ainoa merellinen virkistysalue, joka  rajoittuu yksityiseen luonnonsuojelualueeseen ja Natura-alueeseen. Hevonpään-Nummenpään osayleiskaavassaalue on merkitty uimaranta-alueeksi kaavamerkinnällä VV. Fuilanrannalle rakentaminen edellyttää poikkeamislupaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
Fuilanranta kunnostettiin uimarannaksi 1970-luvulla, mutta hoidon ja käytön puutteessa ranta ja vesialue on ruovikoitunut. Rantaan on toimiva tieyhteys, jota käytetään tällä hetkellä mm. kanoottien vesillelaskuun, retkiluisteluun ja hiihtoon. Muun muassa Paimio-Seura ja Paimion seudun ympäristöyhdistys esittäneet, että aluetta ei myytäisi, vaan se pidettäisiin kuntalaisten virkistyskäytössä ja avoimena yhteisenä yhteytenä Saaristomerelle. Yhdistykset myös jättivät alueesta nimellisen ostotarjouksen.

Kaupunginhallituksessa tehtiin myös toinen mielenkiintoinen myyntipäätös. Lyyli Tuomolan säätiön suunnittelema museo on tulee Vistantien varteen niin sanottuun Miilan kiinteistöön. Tutummin kyse on erikoisesta funkkisrakennuksesta kansanopiston kupeessa, aiemmin rakennuksessa toimi Paimion musiikkiopisto.
Paimion kaupunginhallitus hyväksyi säätiön hallituksen tekemän ostotarjouksen kiinteistöstä ja kauppa syntyy 110 000 eurolla.