Kuntaliitoskriteerit vahvistettiin

1

Hallinnon- ja aluekehityksen ministeriryhmä on tänään hyväksynyt kuntaliitosselvitystarvetta ohjaavat kriteerit. Ne koskevat väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennetta sekä kuntataloutta. Jo yksikin kuntaliitostarvetta osoittavan kriteerin täyttyminen osoittaa kunnan liitostarpeen. Kunta ei kuitenkaan voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei yksikään pääkriteeri osoita selvitystarvetta, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa toiminnallista kokonaisuutta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta kunnan väestöpohjan on oltava vähintään noin 20 000 asukasta, ja perusopetuksen laadukas järjestäminen edellyttää vähintään noin 50 lapsen ikäluokkaa. Työpaikkaomavaraisuusaste tulee kunnassa olla vähintään 80 prosenttia.
Kunnat, joiden rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut alittavat asetuksen raja-arvot kahtena vuonna peräkkäin ovat ns. kriisikuntia. Kriisirajalla ollaan, jos kunnan vuosikate on negatiivinen ilman harkinnanvaraista korotusta, lainakanta ylittää maan keskiarvon vähintään 50 %:lla, taseessa on kertynyttä alijäämää, tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo, omavaraisuusaste on alle 50 % ja suhteellinen on vähintään 50 %.

1 KOMMENTTI

Kommenttien lisääminen on estetty.