Isotuloisia ei kiinnosta kierrätys

0

Kierrätys ja ympäristön kuormittamista vähentävät toimenpiteet kiinnostavat enemmän pienempi- kuin suurempituloisia. Alle 30 000 euroa vuodessa ansaitsevista rivi- ja omakotiasujista 60 % kierrättää jätteet aina kun se on mahdollista. Yli 50 000 euroa vuodessa ansaitsevista vain 46 % toimii vastaavalla tavalla. Tulokset ilmenevät Biolanin TNS Gallupilla teettämästä tuoreesta tutkimuksesta, johon vastasi yli 1000 suomalaista pientaloasujaa.
Vielä suurempi ero kuin käytännön toiminnassa näkyy tahtotilassa. Joka kolmas alle 30 000 euroa ansaitseva haluaa vähentää omilla valinnoillaan ympäristön kuormittamista.  Yli 50 000 euroa ansaitsevista vain joka kuudes toimii samoin.