Kultalöytöjä Piikkiössä ja Paimiossa!

0

Vuoden parhaista malmiviitteistä ja lupaavista näytteistä vuosittain kiviharrastajia palkitseva Geologian tutkimuskeskus (GTK) on jakanut harrastuspalkintoja myös Paimion ja Piikkiön suunnalle. Piikkiöläiselle Antero Rajamäelle GTK on myöntänyt 500 euron arvoisen palkinnon Rajamäen Piikkiöstä ja Jokioisista tekemistä havainnoista. Rajamäki on löytänyt Jokioisten Lamminkylässä uuden kalkkikiviesiintymän. Löydös edellyttää lisätutkimuksia.
Epäpuhtaana kalkkikivi on tummanharmaata ja sen havaitseminen ympäristöstään edellyttää löytäjältään kokeneisuutta. Rajamäki on löytänyt myös arseenikiisua ja 1 g/t kultaa sisältävän amfiboliittilohkareen Piikkiöstä.
Turkulainen Veli-Matti Koivula puolestaan palkittiin kultalöydöksistään. Koivula on tehnyt kultalöydöksiä Paimiossa. Koivulan aktiivinen esiintyminen sekä paikallisessa että valtakunnallisessa mediassa on tuonut kiviharrastusta laajalti ja positiivisesti tunnetuksi, mikä katsottiin myös palkitsemisen arvoiseksi teoksi.