Valtakunnallinen Auton päivä

0

Autoliiton jokasyksyistä Auton päivää vietetään lauantaina 8.9. eri puolilla Suomea, lähimpiä tapahtumia on mm. Salon torilla. Autoliitto haluaa teemapäivällä muistuttaa, että ilman tieliikennettä Suomi ei toimisi: tieliikenne kattaa yli 90 prosenttia Suomen henkilöliikenteestä, ja kaksi kolmasosaa tavaroista kulkee teitä pitkin. Samalla Autoliitto ilmaisee huolensa Suomen tiestön heikentyvästä kunnosta. Myös liikenneturvallisuusasiat ovat tärkeässä roolissa Auton päivänä. Autoliitto painottaa, ettei liikkuvaa poliisia saa lakkauttaa valtion säästöpaineiden alla.