Vanhusneuvostolle lisää valtaa

0

Eläkeliiton Paimion yhdistys ry:n syyskokous perää vanhusneuvostolle lisää päätösvaltaa ja omia resursseja. Yhdistyksen julkilausumassa edellytetään, että vanhusneuvostoon valitaan jäseniksi myös eläkeläisjärjestöjen edustajia. Tämä mahdollistaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta vaikuttaa heille järjestettävien eri palveluiden sisältöön ja laatuun sekä osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun, sekä tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseen kaupungissa.
Näitä samoja asioita edellyttää myös heinäkuussa ensi vuonna voimaan astuva laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain keskeisenä tarkoituksena on tukea väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun.