Sauvo kiristää verotusta

0

Sauvon tuloveroprosentti ensi vuonna on tasan 20. Kunnanvaltuusto hyväksyi veroprosentin korotuksen 19,50:sta kunnanhallituksen esittämään kahteenkymmeneen äänin 16-5. Valtuuston kokouksessa Erkki Paaskunta (kok.)  esitti vastaehdotuksena, että korotus olisi ollut 19,75.
Talousarvion 2013 valmistelussa Sauvon kunnan tuloverokertymäksi on arvioitu 8,4 miljoonaa euroa.  Myös valmisteilla oleva talousarvio nojaa 20 veroprosenttiin. Verotuksen kiristämisen taustalla näkyy, että valtion talousarvioesitys alentaa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia ja Sauvossa se tarkoittaa kunnan omarahoitusosuuden kasvua noin 23 eurolla asukasta kohden.
Yhden kunnallisveroprosenttiyksikön tuotto on Sauvossa noin 400 000 euroa.
Myös kiinteistöveroprosenteista äänestettiin, sillä kunnanhallituksen pohjaesitykseen tehtiin peräti kaksi muutosesitystä.
Kunnanvaltuusto vahvistamat ensi vuoden kiinteistöveroprosentit Sauvossa ovat yleinen 0,80, vakituiset asuinrakennukset 0,45 ja muut asuinrakennukset 1,05.