Taksimäärä vähenee Turussa ja Kaarinassa

0

Varsinais-Suomen ELY-keskus on vahvistanut kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2013 alueellaan, ja korotusten sijaan lupamääriä on vuodelle 2013 pienennetty.  Syyksi ilmoitetaan se, että Varsinais-Suomessa taksin kysyntä on laskenut tuntuvasti erityisesti maakunnan suurimmissa kaupungeissa. Turku-Kaarinan yhteisliikennealueen lupamäärää on pienennetty kahdeksalla luvalla, joista neljä on esteettömien autojen lupia. Turun ja Kaarinan alueella taksipalvelujen kysyntä on laskenut tasaisesti koko kuluneen vuoden ajan.  Taksikiintiöt vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.