Uusia työskentelymuotoja Kaarinassa ensi vuonna

0

Kaarinan ensi vuoden talousarvio perustuu moniin rakenteellisiin muutoksiin. Muun muassa terveyskeskukseen on kehitteillä kotisairaanhoito.

Ongelmana on ollut, että erikoissairaanhoidosta kotiutetaan ensin vuodeosastolle tarkistuskäyntien tai lääkkeen annon vuoksi. Tämä ylimääräinen ja kallis välietappi halutaan poistaa.

Aikuislukio ja lukio on tarkoitus yhdistää tammikuussa 2014. Kummankin toiminta jatkuu, mutta oppilaat voisivat valita nykyistä joustavammin kursseja kummastakin instanssista.

Littoisten päivähoitojärjestelyihin tulee muutoksia, kun uuden päiväkodin suunnittelu käynnistetään ja Kultanummen päiväkodin Silvolan kiinteistöstä luovutaan.

Paljon kiisteltyä Kaarina-lisää ei poistettu budjetista.

Kaarinan hallintopalveluissa on varattu 78 000 euroa siihen, että vajaakuntoisille kunnan työntekijöille löytyisi osa-aikatöitä.

– Pitkällä juoksulla varmistetaan näin se, että varhaiseläkemaksut vähenevät ja ihmiset pysyisivät kaupungin palveluksessa, kertoo hallintojohtaja Päivi Antola.

Paperiton työskentely laajenee kaikkiin toimialoihin, samoin henkilöstön aloitejärjestelmä A-mappi. Lisäksi talousraporteista pyritään saamaan luettavammat ja informatiivisemmat.

Ruokapalvelut siirtyvät ympäristöpalveluihin tilakeskuksen alaisuuteen.

Lisää asiasta 30.11.2012 lehdessä.

http://www.lehtiluukku.fi/lehdet/kunnallislehti_paimio?rs_id=3012