Kelan tukiin muutoksia

0

Ensi vuosi tuo merkittäviä muutoksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin, etenkin sairausvakuutukseen ja työttömyysturvaan. Osa muutoksista odottaa vielä lakien vahvistamista.
Kansaneläkeindeksiin sidottuja Kelan etuuksia korotetaan ensi vuonna eri tavoin. Kansaneläkeindeksin tarkistuksen perusteella etuuksia korotetaan 2,8 %. Lisäksi tiettyihin etuuksiin tehdään ylimääräinen 0,7 %:n korotus, jonka tavoitteena on kompensoida arvonlisäverokannan nousua. Lapsilisiin ei tule vuonna 2013 indeksikorotusta.

Luvassa on muutoksia lääkekorvauksiin, matkakorvauksiin, isyysvapaan laskentaan ym. Työttömyysturvaan ei enää jatkossa vaikuta puolison tulot. Etuuksista löytyy lisätietoa netistä www.kela.fi