Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistumassa

0

Mikäli tasavallan presidentti vahvistaa hallituksen lakiesityksen tänään perjantaina, työmarkkinatuen tarveharkinta muuttuu siten, että hakijan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään. Puolison tulojen vaikutuksen poistuminen korostaa etuuksien yksilökohtaisuutta.
Myös lomakorvausten jaksotuksesta luovutaan: työsuhteen päättyessä maksettu vuosilomakorvaus ei enää jatkossa estä työttömyysetuuden maksamista. Tällä hetkellä vuosilomakorvaus jaetaan laskennalliseksi päiväpalkaksi työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle, ja tältä ajalta ei makseta työttömyysetuutta.