Aivokalvomatoa hirvenvasoissa Lounais-Suomessa

0

Aivokalvomatoa (Elaphostrongylus alces) on löydetty Lounais-Suomen saaristossa hirvenvasoista. Tieto loisen esiintymisestä Suomessa on uusi, mutta aivokalvomato on muun muassa Ruotsissa yleinen hirven loinen. Se ei tartu ihmiseen eikä lemmikkieläimiin.
Hirven aivokalvomato on sukkulamato, jonka aikuiset yksilöt elävät hirven selkäydintä peittävien kalvojen ympärillä tai takapään lihasten pinnalla. Aikuiset madot ovat juuri ja juuri paljain silmin nähtävissä. Madot tuottavat toukkia, jotka päätyvät verenkierron mukana hirven keuhkoihin, keuhkoputkiin ja sieltä yskösten mukana nieltynä ruoansulatuskanavaan ja edelleen ulosteiden mukana ympäristöön.
Aivokalvomato ei vaikuta hirvenlihan elintarvikekäyttöön. Joskus loisten vuoksi on hirven takapään lihaksissa paljain silminkin nähtäviä pieniä tulehduspesäkkeitä, mutta nämä voidaan poistaa ja sen jälkeen käyttää muu liha normaalisti.
Aivokalvomatolöydökset todettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran esiselvityksessä, jossa tutkittiin mahdollisia syitä hirvenvasojen teuraspainon pienentymiseen Lounais-Suomen saaristossa. Tutkituista noin 50 hirvenvasasta hieman yli puolella todettiin tartunta. Aivokalvomato saattaa vaikuttaa vasan kasvuun.