Ei yhtenäistä kantaa kuntarakennelakiin

0

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. Maakuntahallitus keskusteli aiheesta kokouksessaan tänään ja päätti jättää seuraavan lausunnon ministeriölle: ”Varsinais-Suomen liitto on kuullut alueensa kuntia kuntarakennelakiluonnoksesta ja ottaa kuntien lausunnot huomioon. Liitto lausuu omistajiensa, peruskuntien välityksellä, ettei yhtenäistä 28 varsinaissuomalaisen kunnan näkemystä ole löydettävissä.”
Keskustan edustajat maakuntahallituksessa ehdottivat erilaista lausuntoa, mutta Pekka Myllymäen ehdotus hävisi äänestyksessä äänin 13 – 3.