Kirjasto halutaan auki lauantaisin

0

Kirjaston käyttäjät ovat Paimiossa tehdyn asiakaskyselyn mukaan selvästi tyytymättömiä kirjaston supistettuihin aukioloaikoihin, ja etenkin lauantain aukioloa toivotaan palautettavaksi. Kirjastolla onkin suunnitelmia työntekijäjärjestelyistä, joiden avulla lauantaiaukiolo pystyttäisiin toteuttamaan. Kirjastonjohtaja Kari Pohjolan mukaan lauantaiaukiolo toteutunee keväällä, mahdollisesti huhtikuussa.