Sauvo myönteinen Teiningin tuulivoimalle

2

Sauvon kunnanhallitus on valmis käynnistämään tuulivoima-alueen osayleiskaavan laadinnan Teiningin kylässä sijaitsevalle Steninge-nimiselle tilalla ja Syvälahden kylässä sijaitsevalle Matintalo-nimiselle tilalle. Alueelle on tarkoitus pystyttää kolme mastokorkeudeltaan noin 120-metristä tuulivoimalaa.
Tuulivoimakaavan laatimista alueelle on esittänyt edellä mainittujen tilojen omistaja Johan Söderberg. Kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta.Alueelle on tehty maanomistajan toimesta ympäristöselvitys. Sen on laatinut Konsulttitoimisto FCG Oy.
Sauvon kunta on pyytänyt selvityksestä alustavat kannanotot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Varsinais-Suomen liitolta.
Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen Päivi Paakin toimittaman kaavoitushanketta koskevan muistutuskirjelmän. Hallitus totesi, ettei kirjelmä aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

2 KOMMENTIT

  1. Se on erittäin hienoa että Karunaan nousee tuulivoimaloita, niiden tuottama sähkö riittää pian koko Karunan alueelle. Olemme silloin erittäin ympäristöystävällinen kylä.

  2. Ympäristöystävällisyys energiantuotannossa on toki hieno asia, mutta satutko asumaan suunniteltujen tuulivoimaloiden lähietäisyydellä? Tuulivoimaloiden kaltainen teollisuustoiminta kuuluu asumattomille alueille, jossa se ei aiheuta melu-,/välke-,/muuta haittaa ympäröiville vakituisille- ja loma-asukkaille. Muun muassa Inkoossa ja Haminassa meluhaitat on jo kiistattomasti todistettu.
    Pikku-Karjalan väen puolesta, Liisa Lahnalampi

Kommenttien lisääminen on estetty.