Kotieläinpäivystys muuttui

0

Kotieläinten eläinlääkäripalveluihin päivystysaikana on tullut muutoksia. Suureläinpäivystyksen piirijako muuttui kesäkuun alussa siten, että Varsinais-Suomessa on kolme suureläinpäivystyspiiriä, joista yhteen kuuluu Kaarina, Kemiönsaari, Paimio, Parainen, Salo ja Sauvo.  Piirissä on yksi päivystävä eläinlääkäri.
Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina. Päivystyspalvelu on tällä alueella järjestetty kuntien yhteisen Lieto-vetoisen ympäristöterveyspalvelut-yksikön kautta, ja siis lain määräämällä tavalla pieneläin- ja suureläinpäivystykset on eriytetty.
Pieneläinpäivystys säilyy ennallaan. Sen järjestää ostopalveluna pieneläinklinikka Tuhatjalka Turussa.