Suomen ympäristöystävällisimmät viljelijät Hajalassa

0

WWF ja MTK ovat palkinneet Peppi ja Marko Laineen vuoden 2013 Suomen ympäristöystävällisimpinä viljelijöinä. Laineiden maatilayritystä kiitetään ympäristöasioiden laajasta huomioimisesta tilan kaikessa toiminnassa. Tila edustaa Suomea koko Itämeren alueen viljelijöiden kesken käytävässä kilpailussa, jonka voittaja julkistetaan elokuun lopussa.
Peppi ja Marko Laineen maatilayritys koostuu Mikkolan ja Muntolan tiloista. Se sijaitsee Halikon Hajalassa, joka kuuluu Salon kaupunkiin. Tilakokonaisuuteen kuuluu 190 hehtaaria peltoa ja 240 hehtaaria metsää. Laineet kasvattavat lampaita ja tuottavat muun muassa rehua, leipävehnää, mallasohraa, öljykasveja sekä viljan ja nurmen siemeniä.
Tilalla on käytössä monipuolinen viljelykierto, talviaikainen kasvipeitteisyys sekä typen tehostettu hyödyntäminen, jotka kaikki osaltaan vähentävät ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin. Lisäksi tilalle on viime vuosina perustettu erilaisia suojavyöhyke-, monimuotoisuus- ja luonnonhoitoalueita. Yhteistyössä WWF:n kanssa on rakennettu kaksi kosteikkoa monimuotoisuuden lisäämiseksi ja ravinnevalumien vähentämiseksi. Itämeri ja vesien suojelu ovat lähellä viljelijäpariskunnan sydäntä, mutta toimenpiteillä on tärkeä merkitys myös maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle.