Pakollakin voidaan liittää, mutta ei kevyin perustein

0

Uusi kuntarakennelaki astui voimaan vasta heinäkuun alussa, mutta siihen ollaan jo kiireen vilkkaa sorvaamassa täydentävää pakkoliitospykälää. Pakolla liittäminen halutaan tehdä mahdolliseksi yli kymmenellä suurella kaupunkiseuduilla, ellei tavoiteltuja rakenteellisia uudistuksia saada muuten aikaiseksi.
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen mukaan pakkoliitos olisi mahdollinen vain sellaisissa kunnissa, jotka ovat samaa työssäkäyntialuetta ja kytkeytyvät yhdyskuntarakenteen osalta kiinteästi toisiinsa. Tällöinkin kyseessä olisi vasta viimeinen oljenkorsi, jonka käyttöönottoa harkittaisiin pitkään ja perusteellisesti.
Pakkoliitosvalta on joka tapauksessa ollut alkusyksyn kuuma puheenaihe. Se johtuu pitkälti siitä, että valtaosa ministereistä on koko vaalikauden ajan julistanut kielteistä kantaansa pakkoliitoksiin. Varsinkin hallituksen toinen pääpuolue SDP teki asiassa voimakkaan ja yllättävän täyskäännöksen.
Viimeisimmissä pakkoliitoskaavailuissaan hallitus ei ole maininnut kuntien eikä edes alueiden nimiä. Jokseenkin selvää on kuitenkin, että Turun seudulla mahdollinen pakkoliitos saattaisi koskea ainakin Kaarinaa, Raisiota, Naantalia ja Lietoa. Todennäköisimmin kahta ensiksi mainittua, jotka selkeimmin ovat kasvaneet kiinni Turun esikaupunkirakenteeseen.
Sen sijaan ei ole kovin todennäköistä, että Paimiota tai Sauvoa oltaisiin – ainakaan ensi vaiheessa – liittämässä pakolla Turkuun. Ne eivät ole Turun rajanaapureita, vaan sijaitsevat pitkien metsätaipaleiden päässä Turusta. Vaikeasti toteutettavia saattavat olla muutkin pakkoliitokset Varsinais-Suomessa. Luontaista halukkuutta yhteen liittymiselle ei Turun ulkopuolella juurikaan ole.
Hallituksen elokuun lopun rakennepoliittisen pakettiin sisällytetty pakkoliitospykälä on herättänyt hämmennystä myös kansanäänestyskytköksensä johdosta. On kerrottu, että liitoksiin tarvittaisiin liitosalueen asukkaiden enemmistön tuki. Suurilla kaupunkiseuduilla asukkaiden enemmistö asuu keskuskaupungeissa, joten kansanäänestyksessä liitosasian ratkaisisivat käytännössä keskuskaupungin asukkaat.
Suomessa ei ole aikaisemmin järjestetty seudullisia kansanäänestyksiä.