Nyt kerätään koulumuistoja

0

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on aloittanut yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa valtakunnallisen koulumuistojen keräämisen. Muistelmat voivat olla lyhyitä tai pitkiä , ja muistelijana voi olla pulpetissa istunut koululainen, opettaja, opintojenohjaaja, koulukuraattori, vahtimestari, talonmies, keittäjä tai siivooja.

Ohjeita ja keruukysymyksiä löytyy Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran sivuilta www.kasvhistseura.fi . Muistitietokeräys päättyy 31.12.2013.