Paimion vesihuollon arvo 30 miljoonaa euroa

0

Paimion kaupunginhallitus esittää valtuustolle Paimion vesihuollon yhtiöittämistä. Uuden perustettavan yhtiön omistukseen halutaan siirtää kaupungin vesihuollon koko liiketoiminta ja kaupungin hulevesiverkosto.

Vesihuollon käyttöomaisuus on tarkoitus luovuttaa uudelle yhtiölle – jonka kaupunki sataprosenttisesti omistaa – liiketoimintakaupalla, jossa käyttöomaisuuden arvo on enintään 30 miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden luovutusarvosta 10.8 miljoonaa euroa luovutetaan yhtiölle sen uusia osakkeita vastaan. Muu osa nettovarallisuuden luovutusarvosta jää erillisellä velkakirjalla yhtiön korolliseksi velaksi Paimion kaupungille.

Luovutus ei koske kaupungin maaomaisuutta eikä Turun Seudun Vesi Oy:n, Turun Seudun Puhdistamo Oy:n ja Mäntykankareen Vesi Oy:n osakkeita. Ne jäävät Paimion kaupungin omistukseen.

Yhtiöittämisen tarkoituksena on saada kaupungin tase kirjanpidollisesti parempaan kuntoon.