Salon itäinen ohitustie sai suunnittelurahaa

0

Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti tänään maanantaina myöntää Salon kaupungille maakunnan kehittämisrahaa 30 000 euroa Salon itäisen ohitustien uuden linjauksen suunnitteluun. Summa on 40 prosenttia Salon kaupungin omarahoitusosuudesta, joka on 75 000 euroa. Erityisenä perusteluna rahoitukselle on Salon kaupungin tilanne äkillisen rakennemuutoksen alueena.
Tällä hetkellä kantatie 52 kulkee Salon kaupungin keskustan läpi, ja uuden tielinjauksen yleissuunnitelman hyväksymispäätös uhkaa vanhentua. Salon kaupunki, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY -keskus, Liikennevirasto, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat etsineet ratkaisua Salon kaupunkikehittämistä ja alueen elinkeinoelämää haittaavan kehittämisesteen purkamiseksi.
Hanke on vaiheistettu kahteen osaan. Ensimmäisen vaiheen tiesuunnitelman laadinta käynnistyy välittömästi ja suunnitelma valmistuu syksyllä 2014. Tämän vaiheen toteutus on tarkoitus rahoittaa normaalilla väylänpidon rahoituksella, äkillisen rakennemuutoksen tuella sekä Salon kaupungin osallistumisella.
Itse investoinnin rahoitus ratkeaa vuoden 2014 aikana. Työt käynnistyvät vuoden 2015 alussa, ja uusi tieyhteys Perniöntieltä maantielle 110 on tarkoitus avata liikenteelle vuonna 2016.