Melukysymys tuulivoimarakentamisen suurin haaste

0

– Tuulivoimarakentamisen suurimmat hidasteet ja esteet ovat melua koskeva viranomaisohjeistus sekä kaavoitus-, ympäristövaikutusten arviointi- ja lupamenettelyssä esiintyvät epäselvyydet, totesi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ottaessaan tänäänkeskiviikkona vastaan tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportin.

Vapaavuoren mukaan tuulivoimarakentamisen kannalta merkittävimmät esteet näyttäisivät edelleen olevan ympäristöministeriön hallinnonalalla. Tärkeimpinä näistä ovat meluun liittyvät ohjeet ja tulkinnat.

Työryhmässä ei saatu ratkaistua kaikkia tuulivoiman rakentamiseen liittyviä haasteita. Näistä ehkä kaikkein keskeisin kysymys on tuulivoimaloiden melua koskevat suunnitteluohjearvot ja niiden soveltaminen. Tämä työ jatkuu edelleen työryhmän toimikauden päätyttyä. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus keväällä 2014. Asetus valmistellaan YM:n ja TEM:n yhteistyönä.

– Meluohjearvojen ja mallinnusten avulla otetaan huomioon tuulivoimahankkeen etäisyys asutuksesta kuntakohtaisessa kaavoituksessa, eikä muita etäisyysvaatimuksia tuulivoiman ja asutuksen välille ole tarpeen asettaa, Vapaavuori toteaa.

– Ulkomelutasoa koskeva valtioneuvoston tuleva asetus ja sen linjaukset tulevat keskeisesti vaikuttamaan tuulivoimarakentamisen edellytyksiin Suomessa.  Tulevalla asetuksella linjataan pitkälti se, tuleeko Suomi saavuttamaan asetetut tuulivoimatavoitteet siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.