Avustukset voidaan periä takaisin, jos kunta lomauttaa opettajia

0

Opetusministeri Krista Kiuru tuomitsee kuntien viimeaikaiset opettajien lomautukset.

­- Vaikka opettajien kuten muidenkaan kunnan virkamiesten lomauttamista ei sinänsä ole kielletty, lomautus ei saa vaikuttaa opetuksen järjestäjän velvollisuuksiin turvata oppilaiden oikeuksia koulun jokaisena työpäivänä. Opetusta on lomautuksista huolimatta annettava määrältään ja laadultaan lainsäädännön ja määräysten edellyttämällä tavalla. Lomautukset eivät myöskään saa vaikuttaa oppilaan oikeuteen saada erityisopetusta, tukiopetusta ja muita perusopetuslain mukaisia palveluja. Lapsilla on lainmukainen oikeus opetukseen koulupäivinä, ja jos tämä oikeus vaarantuu, kunta voi rikkoa lakia, ministeri korostaa.

Hän muistuttaa myös, että kunnille avustuksina annettua rahaa voidaan periä takaisin, jos lomautuksiin joudutaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on juuri jakanut 60 miljoonaa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Mikäli avustusta saanut kunta lomauttaa opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat ryhmäkokorahaa käyttävään ryhmän toimintaan.