Sairaaloiden kesäsupistuksista säästöjä

0

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin virkamiesjohto on hionut suunnitelmia toimenpiteistä, joiden avulla pysyttäisiin vuoden 2014 talousarviossa. Henkilöstökuluihin vaikuttaviin säästöihin pyritään aiempia vuosia laajemmin kesäajan toiminnan supistuksin, eli sairaalat sulkevat osastoja enemmän kuin ennen. Näin voidaan vähentää sijaisten käyttöä sekä työaikakorvauksia. Kesäsulut koordinoidaan koko sairaanhoitopiirin, ei yksittäisten sairaaloiden, näkökulmasta.

Sairaanhoitopiiri sulkee Tyksin Kirurgisen sairaalan kolmeksi viikoksi heinäkuussa. Tyksin Vakka-Suomen sairaalan ja Loimaan aluesairaalan leikkaussalit, valvonnat ja kirurgian vuodeosastot suljetaan neljäksi viikoksi.

Sulkuaikoina aluesairaaloissa ei ole erikoissairaanhoidon takapäivystystä. Puhelinkonsultaatioista vastaavat Tyksin takapäivystäjät. Tuoreimpien laskelmien mukaan aluesairaaloiden suluista saataisiin 400 000 euron ja Kirurgisen sairaalan sulusta 600 000 euron kustannussäästöt.