Sovussa elämisen taitoa Kaarinan kirkolla

0

Kaarinan kirkolla harjoitellaan sovussa elämisen taitoa 22.3.2014. Palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen ohjaa Marjukka Lulli-Seppälä.

Lulli-Seppälä esittelee psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin kehittämää NVC-vuorovaikutusprosessia. Nonviolent Communication tarkoittaa väkivallatonta vuorovaikutusta.

Myötäelävän vuorovaikutuksen ytimessä on ymmärtää oman ja toisen käyttäytymisen takana olevat tarpeet. Sovussa elämisen taito opettaa luomaan yhteyden muihin ihmisiin niin, että vastapuoli voi kokea tulleensa kuulluksi syvällisellä tavalla.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.3. Lisätietoja Kaarinan kirkolta.