Ajatus uudesta itäisestä kunnasta kiinnostaa päivä päivältä enemmän

0

Turun seudun neljä itäistä kuntaa – Kaarina, Paimio, Sauvo ja Lieto – ovat aikeissa ryhtyä selvittämään kuntaliitoksen mahdollisuutta Turun ja Salon välisellä alueella. Tällaisen selvitystyön käynnistämiselle näyttäisi nyt olevan halukkuutta paitsi luottamushenkilöiden myös johtavien virkamiesten keskuudessa.

Alustavien kaavailujen mukaan kyseessä ei olisi muiden kuntien sulautuminen Kaarinaan, vaan kokonaan uuden elinvoimaisen kunnan luominen. Ellei laajan itäisen kunnan muodostamiselle löydy edellytyksiä, otettaneen tavoitteeksi nykyistä laajemman ja monipuolisemman kuntayhteistyön rakentaminen.

Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta kertoi maanantaina, että viimeaikaisten kuntatapaamisten ja keskustelujen myötä on sovittu, että virkamiestasolla tullaan esittämään selvitystyötä koalitiolla Kaarina-Paimio-Sauvo-Lieto.

Eräs syy tarkastella uuden itäisen kunnan mahdollisuutta on meneillään oleva Turun seudun kuntajakoselvitys, jota tehdään valtiovarainministeriön asettamien kuntajakoselvittäjien Risto Kortelaisen, Oiva Myllyntauksen ja Antero Ritvasen johdolla. Tämän selvitystyön kuluessa esitetyt kuntaliitosvaihtoehdot eivät ole miellyttäneet Turun ympäristökuntien päättäjiä. Ne on koettu pääosin keinotekoisiksi ja taloudellisilta lähtökohdiltaan heikoiksi.

– Jos ryhdytään tekemään rinnalla selvitystyötä pohjalta Kaarina-Paimio-Sauvo-Lieto, saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, totesi Virta Kaarinan maanantaisen valtuustokokouksen päätteeksi.

Muuallakin kuin Kaarinassa on turhauduttu siihen, että tarjolla olevat kuntaliitosvaihtoehdot eivät vastaa kuntien toiveita ja näkemyksiä, mutta työllistävät silti virkamieskuntaa ja luottamushenkilöitä kokousten, tapaamisten ja seminaarien merkeissä.