Jatkoaikaa Turun seudun kuntajakoselvitykselle

0

Valtiovarainministeriö on päättänyt  jatkaa Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen ja -selvittäjien toimikautta 30.11.2014 saakka. Kuntajakoselvittäjät Risto Kortelainen, Antero Ritvanen ja Oiva Myllyntaus perustelivat jatkoesitystä tehtävän laajuudella ja sillä, että 17 kunnan alue on jakaantunut neljään selvitysalueeseen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistus, kuntalainuudistus ja valtionosuusuudistus ovat myös osaltaan lisänneet selvitystyön vaativuutta.
Valtiovarainministeriö kysyi kuntien mielipidettä toimikauden jatkamisesta. Kuusi kuntaa ilmoitti, ettei niillä ole lausuttavaa selvitysajan pidentämisestä. Kaksi kuntaa ilmoitti, ettei selvitysaikaa olisi tarvetta pidentää, vaan esitti, että selvitystä jatkettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon  järjestämislain tultua voimaan.