Maakunnallinen tuulivoimakaava vahvistettiin

0

nettiin_tuulivoimaaKulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on 9.9. vahvistanut Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan, jossa on osoitettu Varsinais-Suomessa maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet manneralueilla ja rannikon suurilla saarilla.
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan 10.6.2013. Kaava vahvistettiin maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa lukuun ottamatta valituksen perusteella poistettua Salon Järvenkylän tuulivoima-aluetta. Maakuntavaltuuston päätöksestä tehdyt viisi muuta valitusta ympäristöministeriö hylkäsi.
– Vahvistettu tuulivoimatuotantoa ohjaava vaihemaakuntakaava tulee nähdä merkittävänä mahdollisuutena uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi Varsinais-Suomessa, toteaa maakuntajohtaja Juho Savo.
– Paine tuulivoimatuotannon kehittämiseen on myös Varsinais-Suomessa lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Useita hankkeita on vastustettu ja koko tuulivoima on saanut varsin negatiivisen leiman. Vahvistunut maakuntakaava tuo toivottavasti selkeyttä tähän keskusteluun, jatkaa suunnittelujohtaja Heikki Saarento.
– Maakuntakaavan osoittamat parhaiten tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet mahdollistavat merkittävän tuulivoimarakentamisen kasvun samalla huomioiden ympäristön arvot ja muun maankäytön. Maakuntakaavan selvitykset antavat hyvät peruslähtökohdat kunnille tuulivoima-alueiden jatkosuunnitteluun, arvioi luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap.