Maksuttomia koulukuljetuksia saatetaan karsia Paimiossa

0

Paimion kaupunginhallitus hyväksyi tällä viikolla suurimman osan palvelustrategiasta vuosille 2014-2017, siis sen mitä kunnallisia palveluja ja miten lähivuosina järjestetään.

Tavoitteena on esimerkiksi koulukuljetussuunnitelman päivittäminen eli sen selvittäminen, mitä säästövaikutuksia seuraisi siitä jos siirrytään noudattamaan perusopetuslain mukaisia matkarajoja. Perusopetuslain mukainen koulukuljetusetuus on 5 kilometriä, mutta Paimiossa maksuttoman koulukuljetuksen saavat nykyisin myös esimerkiksi ne 1.- ja 2.-luokkalaiset, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä.

Perusopetuksen hallinnossa tavoitteena on myös keskittää päätösvaltaa sivistysjohtajalle. Koulutuslautakunta päättää jatkossa toimintaperiaatteista, ja kaikki yksilöön kohdistuvat erityispalvelupäätökset tekee sivistysjohtaja.

Uusi palvelustrategia vaatii vielä kaupunginvaltuuston siunauksen.

Lue lisää 19.09.2014 lehdestä