Ulosmarssi Kaarinassa – esimies ja työntekijät lähtivät kävelemään

0

Kaarinan kaupungin laskentapalveluissa on kokeiltu uudenlaista tapaa kehityskeskustelujen järjestämiseen. Lomakeähkyn sijaan on lähdetty esimiehen kanssa kävelylenkille. Kokeilu on osoittautunut erittäin onnistuneeksi.
– Positiivinen asia, joka yllätti vielä tässäkin iässä, kuvasi eräs työntekijöistä keskustelumenetelmää. Soraääniä ei kuulunut lainkaan.
Idea kehityskeskustelukävelyille syntyi yksikön yhteisessä palaverissa. Vanhalle ja kankealle mallille kaivattiin luontevaa vaihtoehtoa.
– Keskustelut olivat tavanomaista vapaamuotoisempia ja esille nousi myös työntekijöiden elämäntilanteisiin liittyviä asioita, kertoo yksikön esimiehenä toimivat laskentapäällikkö Merja Uuttu.
Kävely kesti noin tunnin, jonka jälkeen kirjattiin ylös keskustelussa sovitut asiat. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa.
Mukavan keskustelutavan lisäksi raitis ilma piristi kehoa ja mieltä. Liikunta ja ulkoilu ovat tärkeitä kaikille sisätiloissa istumatyötä tekeville. Lisäksi lenkillä tulivat lähimaisemat ja paikat tutuiksi myös niille työntekijöille, jotka eivät itse asu Kaarinassa.