Kaarinassa vastakkain veronkiristys ja palvelujen taso

0

Kaarinan ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmien puinti eteni maanantaina valtuustoseminaarissa. Laskentapäällikkö Merja Uutun mukaan seminaarissa avattiin talousarvioluonnosta toimialoittain päättäjien pureksittavaksi. Kiperimmäksi kysymykseksi taloudenpidossa näyttää lähiviikkoina käyvän se, korottaako Kaarina nykyistä 19 prosentin kunnallisveroa puolella prosentilla, vai karsitaanko nykyistä palvelutasoa.
Talousarvioluonnoksessa on lähdetty siitä, että vuosikate jää  2,4 miljoonaan euroon, mutta se edellyttää siis puolen prosentin veronkorotusta. Kaupungin aiemmissa taloussuunnitelmissa on lähtökohtana ollut, että veroprosentti pidetään nykyisenä.
– Olin aistivinani, että päättäjien enemmistön kanta edelleen on, että toimintoja pitää tarkastella vielä ja pohtia mistä menoja karsitaan, arvioi Uuttu.
Kaarinan haasteena, kuten niin yleisesti muidenkin kuntien, on mm. valtionosuuksien lasku, jonka arvioidaan olevan kokonaisuutena tälle vuodelle parin miljoonan euron luokkaa.