Vistan sydän laajentumassa?

0
Ostettava ja kaavoitettava maa-alue on Meijeritien kerrostalojen ja K-Supermarket Paimion välissä, Kravinkujan risteyksessä.

Paimion kaupunginhallitus esittää torstaina kokoontuvalle valtuustolle noin 4,1 hehtaarin suuruisen maa-alueen ostamista Pakurlan tilan nykyiseltä omistajalta Pekka Lampiselta. Kyseinen maa-alue sijaitsee Paimiontien, Kravinkujan ja Meijerintien loppupään kerrostalojen rajaamalla alueella, aivan liikennevaloristeyksen tuntumassa.
Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy hallituksen esityksen, tulee kyseisen maa-alueen kauppahinnaksi 225 500 euroa. Alue on kaupungin näkökulmasta ollut jo pitkään kiinnostava, muun muassa kaupallisten palvelujen sijoittumisen kannalta. Tiettävästi esimerkiksi Lidl-ketju on – ainakin jossain vaiheessa – tuntenut mielenkiintoa kyseistä aluetta kohtaan.
Kaavallisesti alue on Vistan osayleiskaavan ”keskustatoimintojen aluetta” kaavamerkinnällä C. Kyseistä kaavamerkintää käytetään osoittamaan taajamien keskusta-alueita. Näille alueille on mahdollista sijoittaa palvelu-, hallinto- ynnä muita toimintoja. Alue soveltuu hyvin esimerkiksi vähittäiskaupan yksiköille. Kaavamerkintä mahdollistaa myös kaupunkimaisen asumisen.
Paimion kaupunginhallituksen kuluvan vuoden investointiosassa on 20 000 euron suuruinen määräraha pienehköjen maa-alueiden hankintaa varten. Se riittää tekeillä olevaan maakauppaan vain ”käsirahaksi”. Niinpä kaupunginhallitus esittää valtuustolle 205.000 euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä Lampisen kanssa solmittavaa maakauppaa varten.

Ostettava ja kaavoitettava maa-alue on Meijeritien kerrostalojen ja K-Supermarket Paimion välissä, Kravinkujan risteyksessä.
Ostettava ja kaavoitettava maa-alue on Meijeritien kerrostalojen ja K-Supermarket Paimion välissä, Kravinkujan risteyksessä.

Lue lisää 11.11.2014 lehdestä