Paimiossa käynnistyy ensimmäinen iso energiansäästöhanke

0
- Tällä hankkeella saatiin jatkoaikaa näille kohteille. Itse asiassa hanke lähti ylipäätään liikkeelle siitä, että tiesin, että vanhainkotiin ei millään saada investointirahaa, kertoo Paimion kiinteistöpäällikkö Olli Koivukangas.
– Tällä hankkeella saatiin jatkoaikaa näille kohteille. Itse asiassa hanke lähti ylipäätään liikkeelle siitä, että tiesin, että vanhainkotiin ei millään saada investointirahaa, kertoo Paimion kiinteistöpäällikkö Olli Koivukangas.

Paimion kaupungintalolla, Askalan vanhainkodissa, Kriivarin koulussa ja Kriivarin päiväkodissa on edessä ilmastotalkoot. Niissä käynnistyy keväällä energiansäästöhanke.

Nämä kiinteistöt tulivat valituiksi, sillä niiden energiaremontista koituu eniten säästöjä. Tämä kävi ilmi, kun kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta on seurattu kuukausittain.

Paimion kaupungilla ei ole aiemmin ollut yhtä laajoja energiatehokkuuteen tähtääviä hankkeita.

Kiinnostavaa on, että rakennukset ovat aivan eri ikäisiä: Paimion kaupungintalo on vain 9 vuotta vanha. Askalan vanhainkoti on rakennettu 1930–1970-luvuilla. Kriivarin koulu ja päiväkot ovat 1980-luvun lopulta.

– Tässä on mukana kolme eri aikakautta. Näkyy hyvin, että energiatehokkuus ei ole rakennuksen iästä kiinni vaan muista tekijöistä. Vanha rakennus voi olla taloudellinen ja uudesta voidaan löytää säästöjä, kiinteistöpäällikkö Olli Koivukangas miettii.

Kaupungintalo on näistä kiinteistöistä nuorin. Rakennettiinko se siis alun perinkin tuhlaavaiseksi rakennukseksi? Entä ovatko muutokset yksinomaan teknisiä, vai yritetäänkö esimerkiksi veden säästämiseksi muuttaa ihmisten käyttötottumuksia?

Lue lisää 13.2.2014 lehdestä