Motellin alueelta katoaa kalliota 12 metrin korkeudelta

0
Tältä näyttävät logistiikkakeskuksen suunnitelmat. Piirustus on ympäristölupahakemuksen liitteenä. Kuvassa näkyy myös säilytettävä puusto.
Tältä näyttävät logistiikkakeskuksen suunnitelmat. Kuvassa näkyy myös säilytettävä puusto.

Kiisteltyä Motellin alueen ympäristölupaa käsitellään ympäristölautakunnassa ensi torstaina. Pertti Huuhka hakee lupaa kiven louhimiseksi ja murskaamiseksi. Pohjaehdotuksessa Huuhkan ympäristölupahakemus aiotaan hyväksyä.

Muutos aiheuttaa mittavan maisemamuutoksen. Alueen maanpinta on korkeimmillaan 75 metriä merenpinnasta, mutta louhinnan myötä tästä katoaa 12 metriä.

Huuhka hakee myös asemakaavan muutosta. Voimassa olevassa asemakaavassa Motellin alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Sen sijaan osayleiskaavassa, jonka mukaiseksi myös asemakaava aiotaan muuttaa, Motelli on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti tilaa vaativalle erikoiskaupalle, kuten rauta-, auto- tai puutavarakaupalle.

Mikäli ympäristölautakunta päättää käynnistää kaavaprosessin, Huuhka vastaa kaavoituksen kustannuksista.

Ympäristöluvan ehdoissa tai vastineissa ei otettu kantaa siihen, ovatko jo myönnetty rakennuslupa ja käsittelyssä oleva ympäristölupa voimassa olevien kaavojen vastaisia. Paimion ympäristönsuojelusihteeri Sinikka Koponen-Laiho, ovatko ne?

– En kyllä näe ristiriitaa kaavan ja lupien välillä, Koponen-Laiho vastaa.

– Rakennuskaavan merkintä tarkoittaa liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, ja eiköhän logistiikkakeskus ole liikerakennus. Kivenlouhinta ja murskaus liittyy kiinteästi rakentamisen mahdollistamiseen. Ei niin kallioiseen maastoon pysty sijoittelemaan tarkoituksenmukaisesti liikerakentamista. Lue lisää 13.3.2015 lehdestä