Purokunnostus jatkuu

0

Valonia aloittaa uuden virtavesien kunnostushankkeen, jossa parannetaan virtavesien tilaa kunnostamalla muun muassa kalojen lisääntymisalueita. Virtavesien ekologista tilaa ovat heikentäneet erityisesti jokien ja purojen perkaukset sekä virtavesien patoaminen.
Tämänkin vuoden hankkeessa ovat suuressa osassa virtavesienkunnostustalkoot, joihin kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua. Viime vuonna parhaimmillaan kymmeniä talkoolaisia kantoi ämpärillä soraa puroon. Talkoita pidettiin viime kesänä mm. Paimionjoella.