Röörit solmussa

0

Jätevesien johtaminen on yksinkertaista toimintaa, mutta sekin muuttuu monimutkaiseksi, kun siitä ryhdytään perimään maksuja. Näin on käynyt Paimion Kalevalla, missä jätevesiasiat ovat tällä hetkellä pahasti solmussa.
Se, että haja-asutusalueillekin rakennetaan nykypäivänä viemäriverkostoja on hyvä ja kannatettava asia. Sitä eivät kannata pelkästään niin sanotut ympäristöihmiset, vaan myös monet aivan tavalliset kuntalaiset ja kyläläiset. On mukavaa, kun vedet tulevat ja menevät. Vaivattomasti ja ympäristöystävällisesti. Ilman haju- tai muitakaan haittoja.
Viemärien vetäminen on kallista puuhaa, mutta silti viemäriosuuskuntaan liittyminen on monelle taloudellisin tarjolla oleva vaihtoehto. Ei kuitenkaan kaikille. On myös sellaisia kiinteistöjä, joiden kohdalla oma jäteveden käsittelyjärjestelmä on paitsi edullinen myös aivan hyvä ja toimiva vaihtoehto.
Paimiossa jätevesiin liittyvät ongelmat ja kiistat johtuvat ensi sijassa siitä, että asioita ei ole valmisteltu tarpeeksi huolellisesti ja viety eteenpäin riittävän diplomaattisin keinoin. Joillakin kylillä kitkaa on syntynyt heti alkumetreillä, kun toisinajattelijoita ei ole haluttu ymmärtää – tai edes kohteliaasti kuunnella.
On syytä epäillä, että päätöksenteon valmistelu ja päättäjien informointi oli heikkoa esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Paimion kaupunginvaltuusto päätti määrätä huomattavan laajat toiminta-alueet kaikille kaupungin vesiosuuskunnille. Piti päättää ”vain” toiminta-aluerajauksista, mutta käytännössä päätettiin kymmenien ellei peräti satojen kiinteistöjen pakkoviemäröinneistä.
Joku voisi sanoa, että vesiosuuskunnat veivät virkamiehiä ja päättäjiä kuin pässiä narussa.
Toki monet päättäjistä tiesivät, mitä olivat tekemässä, mutta tuskin läheskään kaikki.
Pakkoa tarvitaan joskus, ja ympäristöasioissa useinkin. Mutta kun kyse on yksittäisiin kotitalouksiin kohdistuvista viisinumeroisista menoeristä, olisi kohtuus otettava huomioon.
Ikävä tosiasia on, että kaikissa talouksissa rahat eivät riitä kunnolla edes perustoimeentuloon. Ei, vaikka käytäisiin töissä. Silloin joudutaan valitsemaan kahdesta kalliista vaihtoehdosta halvempi.
Nyt Paimion vesiosuuskuntien toiminta-alueilla vallitsee tilanne, ettei toista vaihtoehtoa ole edes tarjolla.