Kalevan työväentalo suojeltava

0

Museovirasto on antanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) lausunnon, joka puoltaa vahvasti vuonna 1909 valmistuneen Paimion Kalevan vanhan työväentalon suojelua. Työväentalolla nähdään kulttuurihistoriallista merkitystä, koska se on ilmeeltään hyvin säilynyt tyypillinen 1900-luvun alun hirsirakenteinen työväentalo. Rakennuksen arvoa lisäävät talossa harrastettuun teatteritoimintaan liittyvien tilojen ja rakenteiden autenttisuus ja hyvä kunto.
Kalevan työväentalon kohdalla päätösvalta on ELY:llä, mutta suojelupäätös, mikäli sellainen tulee, alistetaan kuitenkin ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Jo entuudestaan Kalevan työväentalo on merkitty rakennussuojelukohteeksi Kyysilän-Korvenalan-Ruokolinnan osayleiskaavassa. Rakennus on inventoitu vuonna 1993, ja sen luettelointiperusteet ovat rakennushistoriallinen ja maisemallinen.