Kaarinassa vauhdikas kaavoitussyksy

0

Kaarinan syyskauden kaavoitusohjelma ja lavea. Se kertoo, että alueiden rakentaminen tukee Uudenmaantien varren nauhataajaman ja Littoisten taajaman kehittymistä. Asemakaavoituksen painopisteenä ovat keskusta, Rauhalinna, Lemunniemi ja Piikkiön päätaajama.
Piikkiössä on Salvelan asemakaavatyö ehdotusvaiheessa. Piikkiön keskustan kaavojen uudistamista jatketaan Helsingintien eteläpuolella.
Piikkiön vanhan urheilukentän paikalle suunnitellaan Pontelan pientaloaluetta. Kanta-Kaarinan puolella on alkamassa muun muassa Rauhalinnan asemakaavatyö ja Lemunniemen asemakaavoitus.