Meijeritien katkaisemisesta voi tulla kiista

0

Paimion ympäristölautakunnan kyselyyn Meijeritien kaavoittamattomasta alueesta vastasi 88 henkilöä.  Suurin osa vastaajista kannatti asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakennuttamista. Myös viheralue sai kannatusta vastaajilta.
Kyselyn vapaasti valittavassa osuudessa suurin osa vastaajista oli ilmoittanut toivovansa paikalle Lidliä.  Myös senioritalo, asumisoikeusasunto sekä päiväkoti mainittiin.

Meijeritien osalta kannat vaihtelivat: Meijeritien katkaisemista moottoriajoneuvoilta Kravinkujan ja Vistantien väliltä kannatti vastaajista 62,5 prosenttia.