Omakotitalotyömaille tehovalvontaa

0

Tällä viikolla suoritetaan omakotitalotyömaiden tehovalvontaa, jonka tekevät aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden rakennusalan takastajat.

Tarkastuksien yhteydessä selvitetään, ovatko rakennushankkeen rakennuttaja sekä urakoisijat sopineet selkeästi työmaan päätoteuttajan ja työsuojelusta vastaavan henkilön nimeämisestä.

Tehovalvonnan tavoitteena on työturvallisuuden tason nostaminen ja työtapaturmien määrän vähentäminen. Erityishuomiota kiinnitetään putoamissuojauksen järjestämiseen, työtelineisiin, tikkaiden, sekä henkilökohtaisten
suojavarusteiden käyttöön.

Työsuojeluviranomaisen mukaan pientalotyömaat ovat edelleen vaarallisimpia rakennustyömaita, johtuen työturvallisuusmääräyksien laiminlyönneistä. Tästä syystä rakennusalan työsuojelun valvontaa
kohdistetaan yhä enemmän pientalotyömaihin.