Paimiossa työskennellään eläkeikään saakka

0
68-vuotiaalla Jarmo Virralla on takanaan 32 vuotta Paimion palveluksessa, ja hän on juuri lähdössä eläkkeelle. Sen sijaan 21-vuotias Tia Aho on työuransa alussa. Hän aloitti Paimiossa tammikuussa.
68-vuotiaalla Jarmo Virralla on takanaan 32 vuotta Paimion palveluksessa, ja hän on juuri lähdössä eläkkeelle. Sen sijaan 21-vuotias Tia Aho on työuransa alussa. Hän aloitti Paimiossa tammikuussa.

Paimion kaupungin työntekijät ovat edelleen ikääntyneempiä kuin valtakunnassa keskimäärin. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli Paimiossa viime vuonna 46,5 vuotta, kun kunta-alan kokoaikaisen henkilöstön keski-ikä on 45,7 vuotta.

Korkeaa keski-ikää selittää pitkälti se, että työntekijät ovat halunneet pysyä samassa työpaikassa eläköitymiseen saakka.

Eniten ikääntyneitä työntekijöitä on teknisissä palveluissa, jossa keski-ikä on 52 vuotta. Se on yli neljä vuotta enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin.

Sattumaa ei olekaan, että kaupungin tällä hetkellä vanhin työntekijä löytyy tekniseltä puolelta. Yllättäen myös kaikkein nuorin kaupungin työntekijä on kotoisin samalta osastolta.

Vanhimman työntekijän titteli on pienen hetken verran vielä rakennustarkastaja Jarmo Virralla. Nuorin on Tia Aho. Hän on Askalan vanhainkodin tilahuoltaja. Virran ja Ahon taustoista ja historiasta löytyy suuria eroja, mutta moni seikka heillä on yhteinen. Lue lisää 2.10.2015 lehdestä