Salon synnytykset jo kohta Turkuun?

0

Sairaanhoitopiiri ja Salon kaupunki ovat neuvotelleet Salon sairaalan synnytysten ja lastenosaston siirrrosta Salosta Turkuun jo kuluvana vuonna, vaikka vielä keväällä Salossa taisteltiin sen edestä, että synnytysosaston toimintaa voitaisiin jatkaa Salossa pidempään. Synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirron Salosta Turkuun arvioidaan säästävän vuositasolla noin 1,8 miljoonaa euroa toimintakuluissa, joten ratkaisu on yksi tärkeä osa Salon kaupungin talouden tasapainottamista.
Ratkaisusta on neuvoteltu kaupungin aloitteesta sairaanhoitopiirin kanssa.
Paimiolaiset ja sauvolaiset äidit ovat tähän asti voineet valita kummassa haluavat synnyttää, Turussa vai Salossa.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri käsittelee asiaa hallituksen kokouksessa 15.9.