Sauvon veroprosentti ennallaan

0

Sauvon kunnan ensi vuoden kunnallisveroprosentti on 21 eli se pysyy nykyisellään.  Sen sijaan kiinteistöverotusta kiristettiin niin, että ensi vuoden talousarvioehdotukseen on voitu kirjata noin 100.000 euroa lisää tuloja.
Sauvon kunnanhallitus on käsitellyt ensi vuoden talousarvioesitystä jo kertaalleen ja valtuuston käsiin se tulee joulukuussa.
Kiinteistöveroprosentit korotettiin niin, että yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 1,00:sta 1,10:een, vakituisten asuinrakennusten prosentti 0,62 (entinen 0,52) ja muut asuinrakennukset 1,30 (1,12).