Onko tää lainkka tottakaa?

0

Ennen kuin lehdet julkaisevat lukijoidensa mielipidekirjoituksia, niitä editoidaan ja jossain määrin myös valikoidaan. Lisäksi kirjoitusten kieliasua korjataan. Tämä on melko yleisesti tiedossa. Aika harva sen sijaan tietää, että toimituksen vastuulla on myös mielipidekirjoitusten asiasisällön oikeellisuuden tarkistaminen.
Kärjistetysti: jos joku kirjoittaa Kunnallislehden Naseviin, että lumiaura ei ole käynyt Rukkijoella kolmeen viikkoon, tulisi lehden toimituksen ottaa oitis selvää, onko asianlaita todellakin näin.
Mutta onko toimituksissa sellaiseen resursseja? Aika heikosti.
Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) korosti viime joulukuussa määrätietoisesti, että mielipidekirjoituksissa faktoina esitettyjen seikkojen todenperäisyys on toimituksen vastuulla siinä missä muunkin juttuaineiston ja tekstisisällön paikkansapitävyys.
JSN asettui kyseisen journalistisen ohjeen taakse niin lujasti, että antoi Hufvudstadsbladetille – jonka julkaisemasta mielipidekirjoituksessa oli löytynyt asiavirhe – huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.
Ei auttanut, vaikka kyseisen lehden päätoimittaja totesi, että mahdollisten asiavirheiden tarkistaminen kaikista mielipidekirjoituksista tekisi niiden toimittamisen erittäin paljon aikaa ja resursseja vaativaksi.
Ja Hufvudstadsbladet on sentään resursseiltaan kohtalaisen iso lehti. Ainakin paikallislehtiin verrattuna.
Hyvää journalistista tapaa ei yksikään itseään kunnioittava tiedotusväline halua rikkoa, joten luultavasti myös pienissä lehdissä joudutaan – ainakin jossain määrin – tihentämään mielipidekirjoitusten seulaa. Tosin sellaisia mielipidekirjoituksia, joiden sisältö vaikuttaa vääristellyltä ja faktat epäuskottavilta, ei ole esimerkiksi Kunnallislehdessä tähänkään saakka julkaistu.
Mielipidekirjoitukseen sisältyvä virhe ei kuitenkaan jatkossakaan johda automaattisesti JSN:n antamaan huomautukseen. Ei varsinkaan silloin, jos virhe on vähäinen ja se korjataan viipymättä.
Toimitusten työmäärä kuitenkin varmuudella lisääntyy, sillä onhan monin verroin järkevämpää korjata mahdolliset virheet etu- eikä jälkikäteen.
Sellainen vaikutus JSN:n tuoreella linjanvedolla tulee luultavasti myös olemaan, että entistäkin vähemmän julkaistaan mielipidekirjoituksia lentävistä lautasista, taivaallisista tulivaunuista, magneettikengistä ja foliohatuista.
Mitä muihin juttutyyppeihin tulee, niin ehkä aprillipäivä sallii vielä poikkeuksen.