Tunnissa Hesasta Kupittaalle

0

Liikennevirasto on selvittänyt Helsingin–Turun ratakäytävän kehitysnäkymiä ja eri vaihtoehtoja yhteyden parantamiseksi. Selvitykset suosittavat uuden nopean Espoo-Lohja-Salo -yhteyden rakentamista ja rantaradan kehittämistä lähijunaliikenteen kysynnän tarpeisiin. ”Tunnin juna” muodostaisi yhdessä moottoritien kanssa käytävän, jonka varrelle syntyy vahvaa kasvua ja toimeliaisuutta.
Nyt toivotaan poliittista päätöstä, jolla sitoudutaan yhteysvälin määrätietoiseen kehittämiseen.
Uudella ratayhteydellä liikennöintiajat lyhenisivät seuraavasti: Helsinki-Salo 43 min (nykytilanne 1 h 28 min), Helsinki-Turku 1 h 12 min (nykytilanne 1 h 58 min) ja Pasila-Kupittaa 1 h (nykytilanne 1 h 46 min). Uudella yhteydellä olisi suotuisat vaikutukset työvoiman liikkuvuuden ja yritysten verkottumisen näkökulmasta.