Ihmisoikeuskoulutusta Kaarinaan

0

Maaliskuun lopussa Kaarinassa järjestettävä ihmisoikeuskoulutus COMPASS kokoaa paikalle eurooppalaisia nuorisovaikuttajia. Kahdeksan päivää kestävä koulutus tutkii tapoja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan toimia ennakkoluuloja, vieraanpelkoja ja rasismia vastaan, samalla ottaen huomioon nykyinen maahanmuutto- ja turvapaikkatilanne.
Koulutus perustuu Euroopan neuvoston julkaisemaan COMPASS – nuorten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirjaan. Kansainväliset kouluttajat vetävät kurssia 30 osallistujalle seitsemästä eri Euroopan maasta. Erityisesti nuoriso-ohjaajat ja nuorten kanssa työtä tekevät järjestöt ovat kurssin varsinaista kohderyhmää.
Koulutuksen järjestäjä on tammikuussa 2015 toimintansa aloittanut StepEurope ry, joka on kansainvälisen tason nuorisojärjestö, jonka tavoite on aktivoida alle 29-vuotiaita nuoria tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja vapaaehtoistyöhön Suomessa ja ulkomailla.