Jätepäätös avasi paikalliset jätteenkuljetusratkaisut

0

Korkein hallinto-oikeus kumosi Salon jätehuoltolautakunnan viime toukokuussa tekemän päätöksen, jonka mukaan Salossa, Paimiossa ja Sauvossa on käytössä kiinteistönhaltijan itse järjestämä jätteenkuljetus. Uusi jätelaki edellyttää, että sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen pitäisi toimia todella kattavasti, että sitä voidaan jatkaa. Se, että kunnat halusivat jatkaa nykyistä keräystapaa, ei riittänyt perusteluksi kuten ei sekään, että paikallisten päättäjien mielestä sopimusperusteinen jätteenkuljetus on toiminut hyvin.Kiinteistönhaltijan itse järjestämän jätteenkuljetuksen jatko on siis avoinna. Päätöksen siitä, miten asia etenee tekee uuden Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n jätehuoltolautakunta, johon Rouskis ehti jo fuusioitua. Jätehuoltoviranomaisen on tehtävä tarkempia selvityksiä ja mahdollista on, että selvitysten perusteella on siirryttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei ollut yllätys asiaa käsitelleille paikallisille virkamiehille. Uuden jätelain vaatimukset tiedettiin, mutta päätöksenteossa oli voimakas poliittinen paine. Kuntatasolla kannettiin huolta – sinänsä ymmärrettävin perustein – siitä, miten mahdollinen muutos vaikuttaa paikallisten jätealan kuljetusyrittäjien toimintaan. Salon jätehuoltolautakunnan päätöksesta valittivatkin niin kunnat kuin useat alan yrittäjätkin.

Lue lisää 26.2.2016 lehdestä