JSN ei ottanut Murron kantelua käsiteltäväksi

0

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström päätti 4.2.2016, että neuvosto ei ota käsittelyyn kantelua, joka kohdistuu Paimion Kunnallislehden tekstiviestipalstallaan 26.1.2016 julkaisemaan nimettömään tekstariin Sari Murrosta.
Tekstiviesti viittasi kantelijan mielipidekirjoitukseen, jossa hän oli arvostellut kunnan tekemää myönteistä tuulivoimalapäätöstä huonoksi ja virheellisiin tietoihin perustuvaksi. Murto katsoi joutuneensa julkaistussa tekstiviestissä erittäin kielteiseen julkisuuteen, joka olisi oikeuttanut hänet samanaikaiseen kuulemiseen. Tekstiviesti oli kommentti kantelijan mielipidekirjoitukseen.
JSN:n puheenjohtajan Elina Grundströmin mukaan neuvostolla ei ole perusteita ottaa kantelua käsittelyyn. Poliitikkona ja paikkakunnalla mielipiteistään tunnettuna henkilönä Murron on kestettävä tavanomaista kovempaakin arvostelua.