Kuntien kommentit Soteen keväämmällä

0

Kunnat pääsevät huhtikuun jälkeen lausumaan näkemyksensä sote-uudistuksesta. Lausuntokierrokselle on tulossa uusi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, maakuntalaki, niiden molempien voimaanpanolaki, maakunnan valtionosuuslaki sekä kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki. Lisäksi tulossa on määräaikainen laki, jotta uudistukseen päästään nopeasti.
Kuntalaiset voivat kommentoida sotea otakantaa.fi-palvelussa.
Kaarinan perusturvalautakunnan käsittelemässä katsauksessa taustoitetaan, että vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille vuoden 2019 alussa. Koko Suomeen perustetaan 18 sosiaali- ja terveyspalveluiden itsehallintoaluetta, joista käytetään nimitystä maakunta. Niihin siirtyy kunnista yli 220 työntekijää.
Kunnat eivät jatkossa rahoita sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan rahoitus on todenäköisesti jäämässä valtion vastuulle. Vaihtoehtona on, että maakunnille tulisi verotusoikeus.